Programowanie urządzeń mobilnych
Informatyka, PKiSI sem. 6 (dzienne i zaoczne)

Wykład:
Rysowanie 2D - Rysowanie 2D (wykorzystanie klas SurfaceView, Canvas, Paint)
Grafika trójwymiarowa - Programowanie grafiki 3D w OpenGL ES
Usługi - Tworzenie i wykorzystanie usług
SMS i telefon - Obsługa SMS i telefonii w systemie Android
Mapy - Wykorzystanie map i geolokalizacji (Google Maps API v.1)

Ćwiczenia:
ćwiczenie 3 - Najprostsza aplikacja w systemie Android (kod)
ćwiczenie 4 - Tworzenie prostego interfejsu użytkownika (kod)
ćwiczenie 7 - Wykorzystanie układu LinearLayout (ankieta osobowa)
ćwiczenie 8 - Wykorzystanie układu RelativeLayout (ankieta osobowa + przewijanie ScrollView)
Rysowanie 2D - Rysowanie 2D (wykorzystanie klas SurfaceView, Canvas, Paint)
ćwiczenie 2z - Najprostsza aplikacja graficzna OpenGL ES (Uwaga: w przypadku animacji omawianej na ćwiczeniach, należy w głównej aktywności w metodzie onCreate wyłączyć metodę setRenderMode)
ćwiczenie 3z - Przekształcenia geometryczne 3D w OpenGL ES (animacja trójkąta)
ćwiczenie 4z - Definiowanie i rysowanie obiektu 3D w OpenGL ES (sześcian)
ćwiczenie 13 - Tworzenie i obsługa menu
ćwiczenie 1z - Tworzenie usługi lokalnej (uwaga: do powiadomień należy użyć Notification.Builder)
ćwiczenie 9z - Wysyłanie wiadomości SMS (uwaga: specyfika domyślnej aplikacji SMS od Android 4.4 (API 19))

ćwiczenie 12z - Wyświetlanie mapy (Google Maps API v.1)
ćwiczenie 13z - Wyświetlanie znaczników miejsc na mapie (Google Maps API v.1)

Zasady zaliczenia wykładu:
Zadanie zaliczeniowe polega na przygotowaniu projektu i realizacji małej aplikacji dla systemu Android. Ocenie podlega pomysł i sposób jego realizacji. Zadanie jest realizowane jednoosobowo.
Zaliczenie polega na ustnym omówieniu kodu źródłowego i działania aplikacji (bez konieczności przygotowywania sprawozdania). Dodatkowo należy odpowiedzieć na jedno zadane pytanie (wykaz zagadnień poniżej).
OCENA KOŃCOWA uwzględnia 4 elementy: ocenę przygotowanej aplikacji, odpowiedź na zadane zagadnienie, obecność na zajęciach ćwiczeniowych (limit to dwie nieobecności), aktywną pracę podczas zajęć ćwiczeniowych.
TERMIN ZALICZENIA dla studiów dziennych:
GRUPA ĆWICZENIOWA Z GODZ. 16:15: WTOREK, 6 CZERWCA 2017, GODZ. 8:15-10:00 - SALA CIWE-B
GRUPA ĆWICZENIOWA Z GODZ. 18:15: WTOREK, 6 CZERWCA 2017, GODZ. 12:00-13:00 - SALA CIWE-B
UWAGA: Przekroczenie powyższego terminu zaliczenia skutkuje obniżeniem oceny.
OSTATECZNY TERMIN: PONIEDZIAŁEK, 26 CZERWCA 2017, GODZ. 12:30, pokój 226A
ZALEGŁE PROJEKTY I WPISY (STUDIA DZIENNE): CZWARTEK, 5 PAŹDZIERNIKA 2017, GODZ. 18:00, pokój 226A

TERMIN ZALICZENIA dla studiów zaocznyych: ostatnie zajęcia na zjeździe
UWAGA: Przekroczenie powyższego terminu zaliczenia skutkuje obniżeniem oceny.
DODATKOWY, OSTATNI TERMIN ZALICZENIA dla studiów zaocznych: SOBOTA, 10 CZERWCA 2017, GODZ. 12:30, pokój 226A
ZALEGŁE PROJEKTY I WPISY (STUDIA ZAOCZNE): NIEDZIELA, 8 PAŹDZIERNIKA 2017, GODZ. 11:30, pokój 226A

Zagadnienia na zaliczenie: (odpowiedź podczas zaliczenia)
1. Rodzaje składników aplikacji w systemie Android.
2. Struktura projektu aplikacji w systemie Android (drzewo katalogów projektu, rodzaje plików).
3. Najprostsza aplikacja w systemie Android (generowany automatycznie szkielet aplikacji).
4. Menadżery układu graficznego.
5. Najważniejsze elementy (kontrolki) interfejsu użytkownika.
6. Sposoby tworzenia i obsługa menu.
7. Koncepcja i budowa aplikacji graficznej 2D (rysowanie na tzw. płótnie Canvas).
8. Koncepcja i budowa aplikacji graficznej 3D (OpenGL ES).
9. Tworzenie usługi lokalnej.
... plus tematyka ostatnich wykładów (lista zostanie zaktualizowana odpowiednio do treści zajęć)

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2017

Cofnij