Języki i paradygmaty programowania INF, sem. 2 (dzienne i zaoczne)

Wykład:
temat 1 - Wprowadzenie. Rozszerzenia nieobiektowe C++. Klasa i obiekt (budowa i definiowanie klasy). Pola i funkcje składowe. Konstruktor i destruktor. Tworzenie obiektów.
temat 2 - Konstruktor kopiujący
temat 3 - Funkcje zaprzyjaźnione
temat 4 - Składowe statyczne
temat 5 - Przeciążanie operatorów
temat 6 - Dziedziczenie
temat 7 - Polimorfizm i funkcje wirtualne    polimorf cz.1: (funkcja wirtualna)    polimorf cz.2: (destruktor wirtualny)
temat 8 - Szablony klas i funkcji
temat 9 - Biblioteka STL (Standard Template Library)
temat 10 - Wyjątki
zadania - przykładowe zadania na zaliczenie wykładu

Ćwiczenia:
równanie - równanie kwadratowe (porównanie wersji funkcyjnej i obiektowej)
równanie - projekt - równanie kwadratowe (struktura projektu w Dev-C++)
koło - projekt - koło (struktura projektu w Dev-C++)
prostokąt - prostokat (tworzenie obiektów, funkcja składowa i zaprzyjaźniona)
abcd - tworzenie obiektów klasy pochodnej i wywołania konstruktorów
polimorf cz.1 - polimorfizm - przykład 1 (funkcje wirtualne)
polimorf cz.2 - polimorfizm - przykład 2 (destruktory wirtualne, operatory dynamic_cast i typeid)
szablony - szablony klas i funkcji
vector - wykorzystanie wzorca klasy vector z biblioteki STL

Terminy zajęć "odróbkowych" dla grup ćwiczeniowych z 17 maja 2017 (godziny rektorskie):
grupa ćwiczeniowa z godz. 14:15: PONIEDZIAŁEK, 5 CZERWCA 2017, GODZ. 18:00, SALA CIWE-D
grupa ćwiczeniowa z godz. 16:15: CZWARTEK, 8 CZERWCA 2017 (plan wg poniedziałku), GODZ. 18:00, SALA CIWE-D

Termin zajęć "odróbkowych" dla grupy ćwiczeniowej z 7 czerwca 2017 godz. 14:15 (godziny rektorskie):
PONIEDZIAŁEK, 12 CZERWCA 2017 (plan wg wtorku), GODZ. 17:15, SALA CIWE-D

Terminy zaliczenia wykładu dla studiów dziennych:
25.05.2017, czwartek, godz. 10:15, sala 304H - studenci o nazwiskach na litery A-G (wyniki)
25.05.2017, czwartek, godz. 11:15, sala 304H - studenci o nazwiskach na litery H-K (wyniki)
1.06.2017, czwartek, godz. 10:15, sala 304H - studenci o nazwiskach na litery L-P (wyniki)
1.06.2017, czwartek, godz. 11:15, sala 304H - studenci o nazwiskach na litery R-Ż (wyniki)
poprawka: 27.06.2017, wtorek, godz. 12:00, sala 304H (wyniki)
poprawka wrześniowa: 29.09.2017, piątek, godz. 14:00, sala 209G (wyniki)
poprawka wrześniowa: 13.10.2017, piątek, godz. 14:00, sala 110A (wyniki)
Obowiązuje cały materiał omawiany na wykładach. Ocena z wykładu to ocena z kolokwium. Warunkiem zaliczenia wykładu jest zaliczenie ćwiczeń.

Terminy zaliczenia wykładu dla studiów zaocznych:
10.06.2017 (zjazd 10), sobota, godz. 10:35, sala 209G - studenci o nazwiskach na litery A-K (wyniki)
10.06.2017 (zjazd 10), sobota, godz. 11:30, sala 209G - studenci o nazwiskach na litery L-Ż (wyniki)
poprawka: 25.06.2017, niedziela, godz. 12:00, sala 110A (wyniki)
poprawka wrześniowa: 29.09.2017, piątek, godz. 14:00, sala 209G
poprawka wrześniowa: 7.10.2017, sobota, godz. 14:00, sala CIWE-D
Obowiązuje cały materiał omawiany na wykładach. Ocena z wykładu to ocena z kolokwium. Warunkiem zaliczenia wykładu jest zaliczenie ćwiczeń.

Terminy wpisów do indeksów:
UWAGA: Warunkiem otrzymania wpisu z wykładu jest posiadanie w indeksie wpisu z ćwiczeń.
7.06.2017 środa, godz. 18:00-18:30, pokój 226A
8.06.2017 czwartek, godz. 17:30-18:00, pokój 226A
12.06.2017 poniedziałek, godz. 19:00-19:30, pokój 226A
14.06.2017 środa, godz. 14:00-15:00, pokój 226A
16.06.2017 piątek, godz. 17:00-18:00, pokój 226A (termin dla studiów zaocznych)
26.06.2017 poniedziałek, godz. 12:00-12:30, pokój 226A
30.06.2017 piątek, godz. 13:00-14:00, pokój 226A
5.10.2017 czwartek, godz. 16:00-18:00, pokój 226A
OSTATNI TERMIN: 16.10.2017 poniedziałek, godz. 14:00-14:30, pokój 226A

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2017

Cofnij