Materiały do zajęć

Podstawy programowania - INF sem.1 dzienne i zaoczne
Aplikacje mobilne - INF PKiSI sem.7 dzienne i zaoczne
Przetwarzanie danych w chmurze - INF ZSBD mgr sem.2 dzienne

Konsultacje w trakcie semestru zimowego: czwartek, godz. 14:00-15:00.

dr inż. Robert Arsoba
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Inżynierii Komputerowej, pokój 226A

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2018