Materiały do zajęć

Podstawy programowania - INF sem.1 dzienne i zaoczne
Języki i paradygmaty programowania - INF sem.2 dzienne i zaoczne
Programowanie urządzeń mobilnych - INF PKiSI sem.6 dzienne i zaoczne

Konsultacje w trakcie semestru letniego: wtorek, godz. 12:00-13:00.

dr inż. Robert Arsoba
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Inżynierii Komputerowej, pokój 226A

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2018